مطالب بر اساس برچسب: دانلود رام رسمی K88-v1.1

رام فارسی تبلت چینی K88-v1.1 2016-04-01 با CPU ATM7051 جهت حل مشکل تصویر

8,000 تومان