دسته بندی: Gfive

دانلود فایل فلش فارسی Gfive X1 اندروید 4.2.2 با CPU MT6572 قابل فلش با SP FlashTool

3,000 تومان

دانلود رام فارسی Gfive President Tango7 T7100 اندروید 4.4.2 با CPU MT6592

3,000 تومان

دانلود رام فارسی Gfive President Smart 2 اندروید 4.4.2 با CPU MT6572 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش Gfive G95 اندروید 4.0.3 با CPU MT6575 قابل فلش با SP FlashTool

3,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی Gfive Gpad 201 CP-G6-MB-v2.1 با CPU MT6572 تست شده

5,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی Gfive G10 Fashion اندروید 4.2.2 با CPU MT6582 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش Gfive G9T اندروید 4.2.1 با CPU MT6589 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی Gfive G9 Pro اندروید 4.2.1 با CPU MT6589 تست شده

3,000 تومان

دانلود رام رسمی گوشی Gfive EA70 v18 با CPU SPD اندروید 4.0.3 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی Gfive A800i اندروید 4.2.2 با CPU MT6571 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی Gfive A800 اندروید 4.2.2 با CPU MT6582 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش رسمی Gfive President A97 اندروید 4.4.2 با CPU MT6572 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش رسمی Gfive A97 اندروید 4.2.2 با CPU MT6572 حل مشکل هنگ روی لوگو

3,000 تومان

دانلود رام رسمی گوشی Gfive A90 با CPU SPD اندروید 2.3.6 تست شده

3,000 تومان