دسته بندی: Dimo

دانلود رام فارسی گوشی دیمو Dimo Soren1 با CPU MT6575 اندروید 4.1.2 تست شده

4,000 تومان

دانلود رام فارسی گوشی دیمو Dimo Soren با CPU MT6575 اندروید 4.1.2 تست شده

4,000 تومان

دانلود رام فارسی گوشی دیمو Dimo Sana 1S با CPU SPD اندروید 4.0.3 تست شده

4,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo D7780 K8-MB-v1.3 اندروید 4.2.2 با CPU MT6582

4,000 تومان

رام فارسی تبلت Dimo D32A K0706B_v2.5 20150316 ورژن 4.4.2 و CPU MT6572

5,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo D700 اندروید 4.1.1 با CPU A13 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo D7780A اندروید 4.2.2 با CPU MT6582

4,000 تومان

دانلود رام فارسی گوشی دیمو Dimo Sarv 5 Plus با CPU SPD تست شده

4,000 تومان

دانلود رام فارسی دیمو Dimo D500A اندروید 4.2.2 قابل فلش توسط فلشر مخصوص

5,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo D700s Green Board با CPU A13 تست شده

3,000 تومان

دانلود فایل فارسی دیمو Dimo D31 M706-MB-v3.2 اندروید 4.2.2 حل مشکل تاچ و تصویر

5,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی Dimo D32 V706_MB_v4.1 اندروید 4.4.2 با CPU MT6572

5,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo D500B Q8H-v1.2 20140802 فلش توسط PhoenixSuit

5,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo D500B Q8H-v1.5 20150129 فلش توسط PhoenixSuit

5,000 تومان

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo D7710 اندروید 4.2.2 با CPU MT6572 تست شده

5,000 تومان