دسته بندی: Allwinner

رام تبلت چینی F761K-MAINBOARD-v3.0.0 2013.04.24 جهت حل مشکل تاچ و دوربین

6,000 تومان

حل مشکل تاچ تبلت چینی ET-86v2G-A23-v1.8H 2015.01.29 با CPU A23 تست شده

6,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 151121 با CPU A33 بدون مشکل تصویر تست شده

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 150603 با CPU A33 بدون مشکل تصویر تست شده

4,000 تومان

رام فارسی تبلت چینی T736-MAINBOARD-V3.0 2014.07.30 مخصوص حل مشکل تصویر

6,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.3 20140117 با CPU A23 تضمینی 100%

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.6 2014.10.17 با CPU A23 تضمینی 100%

4,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی INET-D723-REV02 2014-01-21 با CPU Allwinner A23

4,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی ET-86v2G-v2.0 2016.03.12 با CPU A33

8,000 تومان

دانلود فایل تبلت چینی G-Tab P709M T786-Mainbord-v2.0 با CPU A23

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی TW-A0721R-v32 2015\05\25 با CPU A33 بدون مشکل

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 151029 با CPU A33 بدون مشکل تصویر

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 150801 با CPU A33 بدون مشکل تصویر

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 150129 با CPU A33 بدون مشکل تصویر

4,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی ET-86v2G-v1.8H 2015.01.29 با CPU A33

6,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی BM750_v3.11 2015_05_17 با CPU A33 بدون مشکل

5,000 تومان