دسته بندی: Chinese Tablet

رام فارسی تبلت چینی TW_J0711S_v51_20140516 با CPU ATM7021A تست شده

5,000 تومان

رام فارسی تبلت چینی TW_J0750BSA_v21_20160413 با CPU ATM7051 تست شده

5,000 تومان

رام فارسی تبلت چینی K88-v1.1 2016-04-01 با CPU ATM7051 جهت حل مشکل تصویر

8,000 تومان

رام تبلت چینی F761K-MAINBOARD-v3.0.0 2013.04.24 جهت حل مشکل تاچ و دوربین

6,000 تومان

حل مشکل تاچ تبلت چینی ET-86v2G-A23-v1.8H 2015.01.29 با CPU A23 تست شده

6,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 151121 با CPU A33 بدون مشکل تصویر تست شده

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 150603 با CPU A33 بدون مشکل تصویر تست شده

4,000 تومان

رام فارسی تبلت چینی T736-MAINBOARD-V3.0 2014.07.30 مخصوص حل مشکل تصویر

6,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.3 20140117 با CPU A23 تضمینی 100%

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.6 2014.10.17 با CPU A23 تضمینی 100%

4,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی INET-D723-REV02 2014-01-21 با CPU Allwinner A23

4,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی ET-86v2G-v2.0 2016.03.12 با CPU A33

8,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت AceTab D732 CP-G6-MB-v1.3 اندروید 4.2.2 با CPU MT6572

7,000 تومان

دانلود رام تبلت HMS H733 K733 B1-1 20140329 اندروید 4.4.2 با CPU MT6582

5,000 تومان

دانلود فایل تبلت چینی G-Tab P709M T786-Mainbord-v2.0 با CPU A23

4,000 تومان

دانلود فایل تبلت چینی Elink-MC706-D2_v3 20140402 و حل مشکل تصویر و تاچ بعد از فلش

4,000 تومان